Aktuality

Oznámenie o začatí stavebného konani a upustenie od ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

nový zdroj pre dodávku pary a pre poskytovanie podporných služieb sekundárnej regulácie výkonu (SVR) - zaslanie oznámenia o zmene

predĺženie stavebného povolenia

"Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu" druhá etapa vyraďovania JE V1 - zaslanie oznámenia o zmene

Stránky