Aktuality

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia a úspechov
v roku 2018
želá
starosta Obce Radošovce Miroslav Remenár
zamestnanci obecného úradu 
a poslanci obecného zastupiteľstva.

Stavebné pololenie Fandel, Fandelová

Stránky