Aktuality

Obec  Radošovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani
A. Lupan
 
bytom Radošovce  má uloženú zásielku č. UC202190395SK  na Poštovom úrade Jaslovské Bohunice. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne do 18 dní.
 
V Radošovce, dňa 9.11.2017

Deratizácia v termíne od 1.10.2017 do 15.11.2017

Rekonštrukcia domu smútku v obci Radošovce

Stránky