Aktuality

Úspešný vstup do nového roku. Veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov. Praje obec Radošovce
 

uznesenie Vlády SR č. 807 zo dňa 29.12.2020

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby

účastníkov konania o podaní rozkladu

Stránky