Aktuality

Modifikácia systému dodávky chladenej vody a demineralizovanei vody pre MSVP a demontáž potrubných kanálov APK-M a SPK-M (vrátane demontáže potrubných trás)

zoznam kandidátov

Oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby a upustenie od ústneho pojednávania.

Stránky