Aktuality

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka!
Obec Radošovce pre účely doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 zverejňuje nasledovné elektronické adresy.
 
starosta.radosovce@centrum.sk
ouradosovce@mail.t-com.sk

Stránky