Aktuality

Trnavský samosprávny kraj v zmysle zákona č. 56/2012 o cestnej doprave oznamuje verejnosti, že od 1.10.2015 do 15.10.2015 budú na stránke TTSK (www.trnava-vuc.sk) v sekcii doprava zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov k pripomienkovaniu cestujúcou verejnosťou. Žiadame občanov, ktorí majú pripomienky k uvedeným návrhom cestovných poriadkov, aby svoje návrhy pripomienkovali na uvedenej stránke TTSK do uvedeného termínu, t.j. 15.10.2015.

Erb obce

ZO SZZ v Kátlovciach v spolupráci s Obecným úradom a MO JDS v Kátlovciach Vás pozýva v dňoch 3. a 4.10.2015 t.j. sobotu od 16,00 do 21,00 hod. a v nedeľu od 15,00 do 19,00 hod. do kultúrneho domu na VÝSTAVU OVOCIA, ZELENINY, KVETOV, ZAVÁRANÍN, VÝŠIVIEK, DOMÁCICH PRÁC A OBRAZOV

Erb obce
Obecný úrad v Radošovciach organizuje 1 dňový zájazd do Poľska na trhy do obce Jablonka

Termím: 28.10.2015

Odchod: 4:00 od Baliarne potravín

Cena na osobu: 10€ (platí sa pri prihlásení na obecnom úrade)

Predpokladaný návrat: okolo 18:00hod

Prihlásiť sa môžete v kancelárii obecného úradu alebo na tel čísle 0903 044 780 (starosta obce)

 

Erb obce
Október, mesiac úcty k starším - pozvánka na Posedenie s dôchodcami

Obec Radošovce Vás pozýva do kultúrneho domu pri príležitosti mesiaca úcty k starším na "Posedenie s dôchodcami".

Podujatie sa uskutoční dňa 18. októbra o 14:00.

Program: Folklórny súbor Špačinčanka

 

Erb obce
Zber použitého kuchynského oleja - informačný leták

Stránky