Aktuality

Erb obce

Oznam: Virtuálny cintorín obce

Na stránku obce bol vytvorený odkaz na virtuálny cintorín našej obce.


Najdete ho pod blokom s počasím. Na virtuálnom cintoríne sú zdokumentované a vyfotografované všetky hrobové miesta.


Po kliknutí na hrobové miesto sa zobrazí detail hrobového miesta. Na konkrétne hrobové miesto môžete zapáliť virtuálnu sviečku, uložiť kvety do vázy alebo napísať krátky životopis zosnulého.


 

Oznámenie občanom o zriadení virt cintorína
 
 
 
 

Trnavský samosprávny kraj v zmysle zákona č. 56/2012 o cestnej doprave oznamuje verejnosti, že od 1.10.2015 do 15.10.2015 budú na stránke TTSK (www.trnava-vuc.sk) v sekcii doprava zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov k pripomienkovaniu cestujúcou verejnosťou. Žiadame občanov, ktorí majú pripomienky k uvedeným návrhom cestovných poriadkov, aby svoje návrhy pripomienkovali na uvedenej stránke TTSK do uvedeného termínu, t.j. 15.10.2015.

Stránky