Aktuality

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

tlačová správa

o prerušení správneho konania

"Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu 760-II.3,4,5:V1"
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-vyuzitia-objektu-760-ii-3-4-5%3Av1-skladovacie-priestory-pre-kovov

Stránky