Aktuality

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

nový zdroj pre dodávku pary a pre poskytovanie podporných služieb sekundárnej regulácie výkonu (SVR) - zaslanie oznámenia o zmene

predĺženie stavebného povolenia

"Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu" druhá etapa vyraďovania JE V1 - zaslanie oznámenia o zmene

Dňa 16.3.2018 (piatok) o 17.00 hod. sa uskutoční v KD Radošovce koncert Víla Ella a zvieratká. Vstupné: 6,- Euro. Predpredaj: M.Fandelová 0903 888 622

Stránky