Aktuality

"IPR I00TMVD 20001 - Dobudovanie skladovacích kapacít VJP"
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

geologickej štruktúry Nižná na PZP V.Kostoľany-plynovody - zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania

Oznámenie o vydaní rozhodnutia
 

o ukončení núdzového stavu

Stránky