Aktuality

Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény

v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II.stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19

V mestách/obciach kde je prerušená školská dochádzka na stredných a základných školách, bude počnúc dňom 12.3.2020 zabezpečená prevádzka autobusov ako "počas prázdnin"
 
 

hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Stránky