Dobrovoľný hasický zbor

Dobrovoľný hasický zbor v obci pozostáva v sučastnosti z 21 členov.Po umrtí Vladimíra a Jozefa Nemečkovcov činnosť tejto organizácie zaostáva za podobnými v blízkom oklolí. Určité oživenie najmä mladšej generácie sľubuje v budúcnosti František Gašpárek, ktorí chce činnosť hasického zboru oživiť. Zbor vlastní hasickú striekačku PPS 12, ktorá je umiestnená v objekte PDP Radošovce.

Členovia sa zúčatňujú spoločenských akcií poriadaných obecným úradom napr. MDD, Sviatok svätej trojice,Výstavy a pod, ako usporiadateľská služba.