Dodatok č. 1

k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TT130050

Partner - Zmluvná strana: 
Pôdohospodárska platobná agentúra IČO: 30794323 Hraničná 12 815 26 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 
2. 9. 2020
Na stiahnutie: