Dodatok č. 1 2015

O poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

Partner - Zmluvná strana: 
Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín IČO: 34115901
Dátum uzatvorenia: 
17. 1. 2016