Dodatok č. 3

k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMi Z OBALOV

Partner - Zmluvná strana: 
NATUR-PACK, a.s. IČO: 35979798
Dátum uzatvorenia: 
24. 3. 2020
Na stiahnutie: