Dodatok č. 8

k Zmluve č. 1020202007

Partner - Zmluvná strana: 
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. IČO: 34133861
Dátum uzatvorenia: 
2. 12. 2019
Na stiahnutie: