Dodatok č.1 k zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov č.367

Partner - Zmluvná strana: 
PDP Radošovce-Paderovce IČO: 00699381 919 30 Radošovce 107
Dátum uzatvorenia: 
7. 12. 2017
Na stiahnutie: