Dodatok k zmluve

o poskytovaní verejných služieb

Partner - Zmluvná strana: 
Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469
Dátum uzatvorenia: 
6. 7. 2020
Na stiahnutie: