Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Partner - Zmluvná strana: 
Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469
Dátum uzatvorenia: 
12. 1. 2018
Na stiahnutie: