Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

Partner - Zmluvná strana: 
Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469
Dátum uzatvorenia: 
17. 8. 2020
Na stiahnutie: