Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb OÚ

 
 
 

Partner - Zmluvná strana: 
Slovak telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 
22. 3. 2016