Dodatok z mluve o poskytovaní verejných služieb

Partner - Zmluvná strana: 
Slovak Telekom, a.s. 35763469
Dátum uzatvorenia: 
12. 12. 2016