Elektronické sčítanie sa uskutoční v plánovanom termíne, asistované sčítanie sa posúva

Obecný úrad informuje obyvateľov obce, že elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa uskutoční v plánovanom termíne, t. j. od 15.2.2021 do 31.3.2021. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa ale posúva termín asistovaného sčítania s cieľom, aby sa ochránilo zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa bude realizovať od 1.4.2021 najneskôr do 31.10.2021.   
Asistovaným sčítaním sa rozumie, ak obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo požiada o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a tam ho sčíta. Ide najmä o prípady ľudí, ktorí sa nemôžu alebo sa nevedia sčítať sami alebo s pomocou svojich blízkych.