Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
269/2019 biologický odpad 18.00 € 21. 1. 2020 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 255
268/2019 voda IV. Q 2019 118.97 € 22. 1. 2020 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36252484 Priemyselná 10 921 79 Piešťany
267/2019 poplatky cen.papiere 432.00 € 17. 1. 2020 Centrálny depozitár IČO: 31338976 ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava
266/2019 bezpečnostná SIM 13.16 € 17. 1. 2020 Jablotron Slovakia, s.r.o. IČO: 31645976 Sasinkova 14 010 01 Žilina
265/2019 služby elektronické 429.60 € 15. 1. 2020 Lomtec.com a.s. IČO: 35795174 Líšcie údolie 5 841 04 Bratislava
22/2020 energia Mš, Oú 147.42 € 10. 2. 2020 ZSE Energia , a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Braťtislava 1
21/2020 energia č. 4 50.00 € 10. 2. 2020 ZS Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
20/2020 telekomunikačné služby 14.00 € 10. 2. 2020 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
19/2020 telekomunikačné služby 124.28 € 10. 2. 2020 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
18/2020 energia VO 1/2020 194.83 € 10. 2. 2020 ZSE Energia a.s, IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
17/2020 zneškodnenie odpadu 391.09 € 10. 2. 2020 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
16/2020 oprava kopírka 90.30 € 10. 2. 2020 Ivan Kozák IČO: 22707042 Janka Kráľa 733 905 01 Senica
15/2020 plyn 2/2020 273.00 € 7. 2. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
14/2020 školenie 112.08 € 3. 2. 2020 TOPSET Solutions s.r.o. IČO: 46919805 Hollého 2366/25B 900 31 Stupava
13/2020 toner 2 ks 179.00 € 3. 2. 2020 Ivan Kozák IČO: 22707042 Janka Kráľa 733 90501 Senica
12/2020 revízia komínov 121.60 € 15. 2. 2020 Ján Lesay - KOMINÁRSTVO IČO: 37473549 Záhumenská 20/95 922 07 Veľké Kostoľany
11/2020 materiál CD 12.60 € 31. 1. 2020 TOPSET Solutions s.r.o IČO: 46919805 Hollého 2366/25B 900 31 Stupava
10/2020 tovar ŠJ 469.92 € 31. 1. 2020 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
9/2020 školenie MŠ 50.00 € 28. 1. 2020 ENSARA IČO: 41295170 Štefánikova 4684/60A 921 01 Piešťany
8/2020 energia MŠ , Oú 147.42 € 28. 1. 2020 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
7/2020 energia č.136 46.92 € 15. 2. 2020 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
6/2020 energia DS 34.15 € 15. 2. 2020 ZSE Eenergia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
5/2020 energia TJ 125.65 € 28. 1. 2020 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
4/2020 oprava, materiál 300.00 € 21. 1. 2020 Damaškovič s.r.o. IČO: 45928886 Parková 46/861 922 05 Chtelniva
3/2020 plyn 1/2020 282.00 € 17. 1. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava

Stránky