Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
130/2019 stavebné práce č. 136 95.00 € 5. 8. 2019 František Satina IČO: 40905632 919 30 Radošovce 3
129/2019 záloha plyn 8/2019 34.00 € 2. 8. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
128/2019 stravné lístky 32.06 € 30. 7. 2019 Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8 820 15 Bratislava
127/2019 telekomunikačné služby 63.08 € 29. 7. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
126/2019 voda II.Q 2019 237.92 € 19. 7. 2019 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36252484 Priemyselná 10 921 79 Piešťany
125/2019 tovar ŠJ 7/2019 39.98 € 15. 7. 2019 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
124/2019 bezpečnostná SIM 13.16 € 15. 7. 2019 Jablotron Slovakia, s.r.o. IČO: 31645976 Sasinkova 14 010 01 Žilina
123/2019 licencia 20.40 € 12. 7. 2019 SOZA IČO: 00178454 Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2
122/2019 telekomunikačné služby 51.82 € 10. 7. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
121/2019 telekomunikačné služby 14.00 € 10. 7. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
120/2019 zneškodnenie odpadu 204.00 € 10. 7. 2019 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
119/2019 energia TJ 216.60 € 8. 7. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
118/2019 energia č. 136 77.10 € 8. 7. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
117/2019 energia OÚ, MŠ 172.15 € 8. 7. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
116/2019 energia DS 63.90 € 8. 7. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
115/2019 zneškodnenie odpadu 1 289.20 € 8. 7. 2019 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín
114/2019 energia VO 6/2019 85.02 € 8. 7. 2019 ZSE Energia a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
113/2019 telekomunikačné služby 63.08 € 3. 7. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
112/2019 služby-požiarna ochrana II.Q 2019 90.00 € 3. 7. 2019 Reboz, s.r.o. IČO: 48306126 B.S.Timravy 3969/36 920 01 Hlohovec
111/2019 BOZP II: Q 2019 69.00 € 3. 7. 2019 Ing.Ladislav Billik-ABP IČO: 40377008 B.S.Timravy 3959/36 920 01 Hlohovec
110/2019 plyn 7/2019 34.00 € 3. 7. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
109/2019 tovar ŠJ 395.05 € 30. 6. 2019 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
108/2019 oprava strechy KD 525.60 € 25. 6. 2019 Ivan Gogoľák IČO: 22691961 Vinohrady 21 919 27 Brestovany
107/2019 antivirus 60.46 € 24. 6. 2019 ESET, spol. s r.o. IČO: 31333532 Einsteinova 24 851 01 Bratislava
106/2019 vyjadrenie k PD 9.60 € 24. 6. 2019 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36252484 Priemyselná 10 921 79 Piešťany

Stránky