Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
13/2019 záloha plyn 2/2019 434.00 € 5. 2. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
12/2019 tovar MŠ - ŠJ 375.24 € 31. 1. 2019 Potraviny Katka IČO: 919 30 Radošovce 127
11/2019 revízia komínov a dymovodov 121.50 € 30. 1. 2019 Ján Lesay-KOMINÁRSTVO IČO: 37473549 Potočná 20 922 07 Veľké Kostoľany
10/2019 telekomunikačné služby 66.37 € 30. 1. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
9/2019 požiarna ochrana-kontrola 135.80 € 15. 1. 2019 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. IČO: 51430347 Špačinská cesta 91 917 01 Trnava
8/2019 prevádzka verejný rozhlas 38.40 € 24. 1. 2019 Slovgram IČO: 17310598 Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava
7/2019 záloha plyn 1/2019 448.00 € 16. 1. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
6/2019 záloha energia MŠ, Oú 172.15 € 15. 1. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
5/2019 záloha energia DS 63.90 € 15. 1. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
4/2019 záloha energia TJ 216.00 € 15. 1. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
3/2019 záloha energia č.136 77.10 € 15. 1. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
2/2019 biologický odpad 18.00 € 9. 1. 2019 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Sucha nad Parnou 255
1/2019 MY Trnavské noviny 44.10 € 8. 1. 2019 Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124 Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
257/2018 voda IV.Q 2018 164.36 € 21. 1. 2019 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36252484 Priemyselná 10 921 79 Piešťany
256/2018 bezpečnostná SIM 13.16 € 14. 1. 2019 Jablotron Slovakia, s.r.o. IČO: 31645976 Sasinkova 14 010 01 Žilina
255/2018 energia č.136 49.02 € 9. 1. 2019 ZSE Energia a.s. IČo: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
254/2018 energia VO 320.04 € 9. 1. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
253/2018 energia DS 56.94 € 9. 1. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
252/2018 energia MŠ 246.24 € 9. 1. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
251/2018 energia TJ 131.92 € 9. 1. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
250/2018 telekomunikačné služby 14.00 € 8. 1. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
249/2018 sprac.údajov Zbervak 120.00 € 8. 1. 2019 STAVEBKO s.r.o. IČO: 36270148 922 08 Dubovany 244
248/2018 energia kamer.s. 188.80 € 8. 1. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
247/2018 čistenie kanalizácie 117.02 € 8. 1. 2019 Sezako Trnava s.r.o. IČO: 36263800 Orešanská 11 917 01 Trnava
246/2018 telekomunikačné služby 61.22 € 8. 1. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Stránky