IPR EBO 10384 Výmena zásuvkových skríň pri chladiacich vežiach

výmena zásuvkových skríň, kabeláže a elektrického istenia v rozvádzači OCN - zaslanie oznámčenia o zmene navrhovanej činnosti

Príloha: