IPR EBO 10384 Výmena zásuvkových skríň pri chladiacich vežiach

výmena zásuvkových skríň, kabeláže a elektrického istenia v rozvádzačí OCN - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

Príloha: