IPR EBO 10404 Elektrokotol EBO

nový zdroj pre dodávku pary a pre poskytovanie podporných služieb sekundárnej regulácie výkonu (SVR) - zaslanie oznámenia o zmene