Kúpna zmluva

Partner - Zmluvná strana: 
REALTEC plus, spol. s r.o. IČO: 45430942 Sladovnícka 21 917 00 Trnava
Dátum uzatvorenia: 
16. 11. 2016