Kúpna zmluva

Obec Radošovce- Peter Kurňava, Zdenka Kurňavová

Partner - Zmluvná strana: 
Peter Kurňava Zdenka Kurňavová
Dátum uzatvorenia: 
14. 11. 2018
Na stiahnutie: