Kúpna zmluva - kúpa nehnuteľnosti č. 54,pozemok

Predávajúci: Kučerová Anna, Páleniková Gabriela

Partner - Zmluvná strana: 
Kučerová Anna Páleniková Gabriela
Dátum uzatvorenia: 
22. 5. 2017
Na stiahnutie: