Mapa okresov podľa aktuálnej rizikovosti

Uznesenie Vlády SR č. 78/2021

Príloha: