Nájomná zmluva - pozemok vo vlastníctve prenajímateľa

 
 
 
 

Partner - Zmluvná strana: 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolné Dubové
Dátum uzatvorenia: 
21. 12. 2015
Na stiahnutie: