Odvolanie

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Príloha: