Opatrenia

Opatrenie PODUJATIA: https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie.pdf Čiastka 21/2020 - vydaná 7. decembra 2020: 33. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky Na stiahnutie: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_20...Čiastka 20/2020 - vydaná 4. decembra 2020 na stiahnutie: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_20...31. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky o realizácii oslobodenia občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby a oslobodenia fyzických osôb od pracovnej povinnosti32. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl