Opatrenie úradu verejného zdravotníctva zo dňa 28.3.2020