Opatrenie UVZSR - domáca izolácia - rizikové krajiny - 03072020 a Opatrenie UVZSR - zmena opatrenia prevadzky a HP 03072020.