Optimalizácia spracovateľských

kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice-zaslanie správy o hodnotení činnosti