"Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádoaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice"