Oznámenie - „Vyraďovanie jadrovej elektrárne A 1 III. etapa a IV. etapa“ – záverečné stanovisko