Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa

do miestnej volebnej komisie
Mgr. Lívia Gulová,
t.č. 033 5592303, 0908 205 775

Príloha: