Oznam - Ing. Pavol Stanko Farár Dolné Dubové

 
Drahí bratia a sestry,prihováram sa k Vám v dnešnej ťažkej dobe, keď sme vzhľadom na vysokú mieru rozšírenia koronavírusu  vo Vašej obci zo zdravotno-bezpečnostných dôvodov nemohli sláviť sväté omše od 19. decembra.V novom roku sa vraciame k tejto dôležitej duchovnej službe konkrétne v utorok 5. Januára 2021 o 14,00 hod. na pohrebnej svätej omši za nášho brata Vladimíra Kostolanského, 77 ročného, ktorý v tejto obci býval v rokoch 1966 až 1971 a bude pochovaný tu v Radošovciach.Pritom budeme musieť dodržiavať prísne pravidlá, podľa ktorých počet účastníkov na verejných bohoslužbách môže byť 25 percent kapacity miest na sedenie, čo v našom kostole znamená približne 35 až 40 veriacich osôb. Každá druhá lavica v kostole musí zostať prázdna a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Naďalej zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia, ako je správne nosenie rúšok,  dezinfekcia rúk a priestorov, dodržiavanie rozostupov atď.
V prechodnom období upriamujem Vašu pozornosť na možnosť sledovania sviatočných, či každodenných bohoslužieb aj prostredníctvom vysielania RTVS na rozhlasových vlnách alebo televíznych kanáloch, či katolíckych elektronických médií, ako sú TV LUX, Rádio LUMEN, či Rádio Mária.Vopred Vám ďakujem za zodpovedné dodržiavanie všetkých prijatých protipandemických opatrení v záujme ochrany zdravia svojho, ako aj ostatných blížnych, ale aj o pokoj, ohľaduplnosť, trpezlivosť a toleranciu.  
 
Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať Vám všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojné slávenie liturgie v uplynulom roku, všetkým , ktorí ste finančne prispeli na réžiu tohto Vášho kostola,  ako aj tiež o skrášlenie a čistotu v našom chráme. Dobrotivý Pán Boh aj takéto dobré skutky započítavá pre večnú blaženosť.Nakoniec dovoľte, aby som Vám zaželal veselú, no dôstojnú rozlúčku so starým rokom a Božie požehnanie a dary Ducha Svätého do prichádzajúceho nového roka 2021.
S kresťanským pozdravom POKOJ a DOBRO
 
Ing. Pavol StankoFarár Dolné Dubové