Oznam: Zájazd do Poľska na trhy - Jablonka

Obecný úrad v Radošovciach organizuje 1 dňový zájazd do Poľska na trhy do obce Jablonka

Termím: 28.10.2015

Odchod: 4:00 od Baliarne potravín

Cena na osobu: 10€ (platí sa pri prihlásení na obecnom úrade)

Predpokladaný návrat: okolo 18:00hod

Prihlásiť sa môžete v kancelárii obecného úradu alebo na tel čísle 0903 044 780 (starosta obce)

 

Erb obce