Oznamy

Oznámenie

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novebra 2018

Stránky