Podávanie pripomienok k cestovným poriadkom

Trnavský samosprávny kraj informuje, že od 16. 09. 2016 do 30. 09. 2016 budú na stránke TTSK (www.trnava-vuc.sk) v sekcii doprava zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti 2016/2017 k pripomienkovaniu. TTSK žiada občanov, aby svoje pripomienky k návrhom CP a požiadavky zasielali do 30. 09. 2016 e-mailom alebo písomne dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť a na vedomie TTSK, odboru dopravnej politiky