Príloha č.2 Zmluvy č. L-11/TDO/1995

o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Partner - Zmluvná strana: 
Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín
Dátum uzatvorenia: 
10. 10. 2018
Na stiahnutie: