Predčasné užívanie stavby

"BIDSF D4-1 - Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení DZM 5294/2017 Výstavby stáčacej stanice MSVP a inštalácia potrubných trás pre stáčanie regeneračných a dekontaminačných roztokov v MSVP"