Predĺženie núdzového stavu

Uznesenie Vlády SR  č. 77/2021
 

Príloha: