Prevedenie kontrolnej činnosti energie

Partner - Zmluvná strana: 
Peter Adámek st. IČO: 46259066 Vinohrady nad Váhom 234
Dátum uzatvorenia: 
12. 5. 2016