Pripomienkovanie cestovných poriadkov

Trnavský samosprávny kraj v zmysle zákona č. 56/2012 o cestnej doprave oznamuje verejnosti, že od 1.10.2015 do 15.10.2015 budú na stránke TTSK (www.trnava-vuc.sk) v sekcii doprava zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov k pripomienkovaniu cestujúcou verejnosťou. Žiadame občanov, ktorí majú pripomienky k uvedeným návrhom cestovných poriadkov, aby svoje návrhy pripomienkovali na uvedenej stránke TTSK do uvedeného termínu, t.j. 15.10.2015.